LÀM SỔ HỒNG CẦN NHỮNG GIẤY TỜ GÌ?

Làm sổ hồng,Sổ hồng,xin cấp sổ hồng, hồ sơ xin cấp sổ hồng, hồ sơ làm sổ hồng
Làm sổ hồng chưa bao giờ là một điều dễ dàng

Làm sổ hồng chưa bao giờ là một điều dễ dàng, bởi trên thực tế bởi có rất nhiều những quy định chồng chéo và các yêu cầu phải chứng minh trong hồ sơ.

Thống nhất về tên gọi và chức năng

Trước đây, sổ đỏ, bìa đỏ hay là Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp cho người có quyền sử dụng đất thuộc quyền quản lý tài nguyên đất của Bộ Tài nguyên và Môi trường; Sổ hồng là sổ có màu hồng được cấp cho chủ sở hữu tài sản (khác hẳn với chủ sử dụng đất) thuộc quyền quản lý của Bộ xây dựng. Tuy nhiên, theo quy định hiện hành tại Luật đất đai 2013 và Luật xây dựng 2014, thì tất cả đều thống nhất một mẫu chung là: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và bìa có màu hồng.
Như vậy, giấy tờ để xin cấp sổ hồng được thống nhất quy định tại Luật đất đai 2013, chúng tôi xin được giới thiệu những giấy tờ cần phải có trong một bộ hồ sơ xin cấp sổ hồng hoàn chỉnh như sau:

Cơ sở pháp lý
Làm sổ hồng cần những giấy tờ gì?

Các giấy tờ đủ điều kiện để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định tại điều 100 Luật đất đai năm 2013 được liệt kê cụ thể như sau:
Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ổn định mà có một trong các loại giấy tờ sau đây thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và không phải nộp tiền sử dụng đất:

Thứ nhất là đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất , quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Thứ hai là các giấy tờ chứng minh quyền sử dụng như sau:

a) Những giấy tờ về quyền được sử dụng đất trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 do cơ quan có thẩm quyền cấp trong quá trình thực hiện chính sách đất đai của Nhà nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
b) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạm thời được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp hoặc có tên trong Sổ đăng ký ruộng đất, Sổ địa chính trước ngày 15 tháng 10 năm 1993;
c) Giấy tờ hợp pháp về thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất hoặc tài sản gắn liền với đất; giấy tờ giao nhà tình nghĩa, nhà tình thương gắn liền với đất;
d) Giấy tờ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua bán nhà ở gắn liền với đất ở trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận là đã sử dụng trước ngày 15 tháng 10 năm 1993;
đ) Giấy tờ thanh lý, hóa giá nhà ở gắn liền với đất ở; giấy tờ mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo quy định của pháp luật;
e) Giấy tờ về quyền sử dụng đất do cơ quan có thẩm quyền thuộc chế độ cũ cấp cho người sử dụng đất;
g) Các loại giấy tờ khác được xác lập trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 theo quy định của Chính phủ.
Trong trường hợp hộ gia đình, cá nhân không có quyền sử dụng đất nhưng có đủ điều kiện để yêu cầu cấp giấy chứng nhận sở hữu nhà ở được hướng dẫn bởi Điều 31 Nghị định 43/2014/NĐ-CP thì các loại giấy tờ cần chuẩn bị là:
a) Giấy phép xây dựng nhà ở đối với trường hợp phải xin giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng.
c) Giấy tờ về giao hoặc tặng nhà tình nghĩa, nhà tình thương, nhà đại đoàn kết;
d) Giấy tờ về sở hữu nhà ở do cơ quan có thẩm quyền cấp qua các thời kỳ
đ) Giấy tờ về mua bán hoặc nhận tặng cho hoặc đổi hoặc nhận thừa kế nhà ở đã có chứng nhận của công chứng hoặc chứng thực của Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
e) Bản án hoặc quyết định của Tòa án nhân dân hoặc giấy tờ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết được quyền sở hữu nhà ở đã có hiệu lực pháp luật;
h) Trường hợp cá nhân trong nước không có một trong những giấy tờ quy định tại trên thì phải có giấy tờ xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về nhà ở đã hoàn thành xây dựng trước ngày 01 tháng 7 năm 2006, được xây dựng trước khi có quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng hoặc phải phù hợp quy hoạch đối với trường hợp xây dựng sau khi có quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, quy hoạch điểm dân cư nông thôn theo quy định của pháp luật. Trường hợp nhà ở hoàn thành xây dựng kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2006 trở về sau thì phải có giấy tờ xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về nhà ở không thuộc trường hợp phải xin giấy phép xây dựng và đáp ứng điều kiện về quy hoạch như trường hợp nhà ở xây dựng trước ngày 01 tháng 7 năm 2006; trường hợp nhà ở thuộc đối tượng phải xin phép xây dựng mà không xin phép thì phải có giấy tờ của cơ quan quản lý về xây dựng cấp huyện chấp thuận cho tồn tại nhà ở đó.
Như vậy, chỉ điểm chung qua các loại giấy tờ cần phải có trong hồ sơ làm sổ hồng đã thấy có rất nhiều những quy định chồng chéo, rất khó chứng minh và rất khó để kiểm chứng trên thực tế. Chính điều này là nguyên nhân cản trở khiến cho nhiều hồ sơ bị trả về, mặc dù trên thực tế việc bác bỏ tính hợp lệ của các giấy tờ đó còn nhiều điểm không thuyết phục.
Nắm bắt được thực tiễn như vậy, chúng tôi luôn có những kinh nghiệm trong xử lý hồ sơ để đảm bảo tính chính xác, thuyết phục để hồ sơ xin cấp sổ hồng có thể được thực hiện một cách trôi chảy và không gặp những vướng mắc hay rủi ro không đáng có. Rất nhiều những trường hợp vì không biết cách vận dụng quy định của pháp luật về cấp sổ hồng mà có đầy đủ giấy tờ trong tay nhiều người vẫn chẳng thể làm nổi được sổ hồng. Chúng tôi luôn biết được những khó khăn, trở ngại của các bạn, đặc biệt là đồng cảm với mong muốn có được sổ hồng để chắc chắn về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở của mỗi người.
Ý thức được điều đó, việc sắp xếp, hoàn thiện hồ sơ, cung cấp đầy đủ những giấy tờ cần thiết luôn là yêu cầu đặc biệt quan trọng trong xin cấp sổ hồng. Nếu các bạn đã sẵn sàng, hãy liên hệ với chúng tôi cho dù trên tay các bạn không có đầy đủ giấy tờ cần thiết để được cấp sổ hồng, kết quả là một cuốn sổ hồng mang tên các bạn, điều này chắc chắn sẽ làm các bạn vui lòng.
Nguyễn Thị Phương Hướng
Call: 0933.116.216

0 nhận xét: